2014, 7. restaurátorská mise

se zdárně uskutečnuila na přelomu července a srpna 2014.

Na 3. etapě restaurování nástěnných maleb ve svatyni lhačung se podílely

ak.mal. Lenka Helfertová a ak.mal. Markéta Pavlíková, RhD. (obě jako zkušené expertky, garantující nejvyyší odbornou úroveň prací) a dále mgr. Dominika Dworoková, Anna Helfertová, Anežka Pavlíková a Jonáš Rosůlek.

Na záchranné konzervaci plastik (sošky, převážně hliněné) pilně pracovaly Soňa Pavlovičová (Slovensko) a Zofia Fabirkiewicz (Polsko).

Dokončeny byly zákroky stabilizující všechny vrstvy stěny, hodně času ještě vzalo čištění vlastních maleb od stop zatékající vody a od mastného kouře z máslových lamp.

Následné retuše už byly veselejší, přinesly viditelný efekt, postavy počaly vystupovat stále zřetelněji. Ale teprve doplnění chybějících partií nádherných figuráních maleb dovolilo svatyni zaskvět se zcela. Nadšeni byli majitelé objektu- mniši kláštera Diskit, žasli návštěvníci a tiše jsem se radovali my všichni.

Jenže ani 3 etapy prací (2012 až 2014) nedokončily úkol zcela. Velkou výzvou bude oltářová stěna lhačungu – hledáme pro ni zkušené restaurátory, ochotné za náklady a malý honorář navázat na vykonané a přispět tak k záchraně kulturních pokladů Ladaku - „Malého Tibetu“.

Go to Top