Hledáme

  1. Nadšené dobrovolníky, kteří chtějí pomoci - nejprve v práci Sdružení zde v Evropě, posléze i v Ladaku samém. Také ty z vás s novým nápadem, se zralou rozvahou nového programu pomoci Ladaku (v nakládání s odpady, s ekologickou výchovou, zdravotní či veterinární osvětou resp. péčí, atd.).
  2. Grantového agenta, schopného požádat o grant v tomto oboru.
  3. Odborného partnera (restaurátorskou školu, muzeum apod.) který by měl zájem převzít  tento dobře rozjetý projekt.
    Naše amatérské sdružení iniciovalo průzkum stavu památky a první záchranné zákroky, je v kontaktu s místními úřady i se zahraničními kolegy. Vysoce odborný další postup musí být v rukou expertů, stejně tak správa případného grantu.
  4. Pomozte při propagaci, vyvěste tento plakat (link), nebo linkujte naše stránky (logo), pozvěte přátele na naše akce pomcí FB
  5. Staňte se přítelem kláštera Diskit a pojeďte s námi do Ladaku 2015
  6. Staňte  mecenášem kláštera Diskit, konto sbírky - 5183241300/4000
  7. Staňte  mecenášem záchrany tibetských památek v Ladaku, konto sbírky - 5183240009/4000

Přepínač jazyků

Náhodný obrázek


klášter Tikse, gokhang : Plombu nad ztrátovým defektem vyzdobil kdosi lehkými a jistými tahy obrazu...
Image Detail
Go to Top