2012, 5. restaurátorská mise

Tato mise měla za úkol zakonzervovat nejcenější malby a zasvětit mnichy do restaurátorství. Dále pak připravit klášter na potencionální turistický ruch a samozřejmě spoustu drobného restaurování a oprav.

Číst dál...

2014, 7. restaurátorská mise

se zdárně uskutečnuila na přelomu července a srpna 2014.

Na 3. etapě restaurování nástěnných maleb ve svatyni lhačung se podílely

ak.mal. Lenka Helfertová a ak.mal. Markéta Pavlíková, RhD. (obě jako zkušené expertky, garantující nejvyyší odbornou úroveň prací) a dále mgr. Dominika Dworoková, Anna Helfertová, Anežka Pavlíková a Jonáš Rosůlek.

Na záchranné konzervaci plastik (sošky, převážně hliněné) pilně pracovaly Soňa Pavlovičová (Slovensko) a Zofia Fabirkiewicz (Polsko).

Dokončeny byly zákroky stabilizující všechny vrstvy stěny, hodně času ještě vzalo čištění vlastních maleb od stop zatékající vody a od mastného kouře z máslových lamp.

Následné retuše už byly veselejší, přinesly viditelný efekt, postavy počaly vystupovat stále zřetelněji. Ale teprve doplnění chybějících partií nádherných figuráních maleb dovolilo svatyni zaskvět se zcela. Nadšeni byli majitelé objektu- mniši kláštera Diskit, žasli návštěvníci a tiše jsem se radovali my všichni.

Jenže ani 3 etapy prací (2012 až 2014) nedokončily úkol zcela. Velkou výzvou bude oltářová stěna lhačungu – hledáme pro ni zkušené restaurátory, ochotné za náklady a malý honorář navázat na vykonané a přispět tak k záchraně kulturních pokladů Ladaku - „Malého Tibetu“.

2006, 3. restaurátorská mise

 

023S chutí do toho…..

..půl je hotovo424

 

Rekonstrukce velkých ztrátových ploch vyžaduje opravdové mistrovství. Tady si neporadí místní malíři, zvyklí tvořit celé nové figury podle čtvercových šablon. Naši budoucí studenti budou moci zpočátku pod dohledem učitele, později sami, fresky čistit, fixovat, drobně plošně retušovat. Teprve pokud u řemesla vydrží léta, až se „převtělí“ alespoň pravicí do dávného autora, budou si moci troufnout na velké domalby.

Číst dál...

2011, 4. restaurátorská mise

 Výprava v červenci 2011 měla cíle ponejvíce diplomatické a průzkumné. Po šestileté odmlce měla zjistit aktuální situaci jak v „našich“ klášterech, tak i stav památkové péče v Ladaku vůbec, a připravit tak konkrétní plán činnosti v letech navazujících, budou-li okolnosti příznivé. Pro obnovení důvěry ze strany mnichů kláštera Diskit jsme samozřejmě měli v plánu i konkrétní hmatatelné zákroky. Toto jsou stručné poznatky:

Číst dál...

2005, 2. restaurátorská mise

První restaurátorskou misi vedl v roce 2005 ak.mal.Jan Knor,asistovali studenti Libor Kocanda a Lucie Plotěná. Průzkum probíhal současně se záchrannou konzervací  nástěnné malby Ochránců čtyř světových stran. Byla vybrána nepříliš stará freska, aby se minimalizovalo riziko nezdaru. Šlo také o upevnění důvěry mnichů v naše schopnosti.

Číst dál...

Přepínač jazyků

Náhodný obrázek


Kotel na čaj pro 80 mnichů nemůže být malý.
Image Detail
Go to Top