2005, 2. restaurátorská mise

První restaurátorskou misi vedl v roce 2005 ak.mal.Jan Knor,asistovali studenti Libor Kocanda a Lucie Plotěná. Průzkum probíhal současně se záchrannou konzervací  nástěnné malby Ochránců čtyř světových stran. Byla vybrána nepříliš stará freska, aby se minimalizovalo riziko nezdaru. Šlo také o upevnění důvěry mnichů v naše schopnosti.

2005 restoration 1

 Mniši malým obřadem malbu odsvětili (vlevo)...

 

 


...a práce mohly začít.

(zprava J.Knor, L.Kocanda, opat (khjenpo)

2005 restoration 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 restoration 3Jeden z předních českých restaurátorů, ak.mal. Jan Knor zkoumá stav malby před vlastním zákrokem(vlevo).

 

 

 

 

 

Omítka byla v celé ploše je rozpraskaná, fragmenty se odchlipovaly od zdiva. Freska byla ve svislých pruzích vybělena vodou stékající z neudržované a prosakující střechy. V dolní části, ve výši ramen, byla abradována dlouholetým pohybem poutníků i personálu a celkově znečištěna polétavým prachem. V levé části utrpěla dva velké ztrátové defekty, zasahující i do dvou ze čtyř figur.

 

2005 restoration 4

 

Bylo třeba volné fragmenty fixovat k podkladu a malbu vyčistit.

Před zatmelením výpadových defektů restaurátoři pokryli kvůli ochraně ostatní plochu japonským papírem. Naši práci sledovaly ladacké poutnice (vlevo) s překvapením. Západní turisté nám projevovali veliké uznání a děkovali s vědomím, že kulturní bohatství světa – a tedy i Ladaku - je do jisté míry pokladem celé planety. Zápis do seznamu Unesco by byl určiě na místě…

 

 

2005 restoration 5


Po dvou týdnech usilovného snažení vypadala plocha přibližně takto.

Omítka fixována k podkladu, pigment fixován k omítce, malba vyčištěná, drobné defekty retušovány, střední a velké defekty vytmeleny.

Libor Kocanda setrval v klášteře Diskit další dva týdny a provedl ještě retuš pravé figury.

Na pokračování zákroku si Čtyři ochránci počkali do příštího léta

 

 

Celý článek je ke stažení z archivu a všechny fotografie ke  shlédnutí v galerii

 

 


Go to Top